Gerhard Winner: Katalog der Handschriften der Diözesanbibliothek St. Pölten (maschinschr.). St. Pölten 1978, 2.
 Kataloge österr. Handschriftensammlungen  
 Kataloge österr. Handschriftensammlungen